Altri produttori

 

 • 5PRO-CA-10301 Mekander Robo

Banpresto Logo

 • Daitarn 3 Daitarn 3

 • Great Impact Gurren Lagann Gurren Lagann

 • Cyclion "Type Lavender" Cyclion type Lavender

 • Poseidon Poseidon

 

 • SxT-02 Getter Black
 • SxT03 Getter 1

 • Figma PIXIE Pixie
 • Mg-02 Mazinkaiser
 • Mg-03 Godannar twin drive mode

 • Bt01 Smokescreen
 • Bt02 Lambor
 • MP 09 Rodimus Convoy

 • CSG02 Yatta Wan (Yatta Can)
 • CSG04 Daikyojin
 • SG-01 Time Bokan Mechabuton
 • SG-03 Time Gaikotsu

Kaiyodo logo

 • Evangelion 00 Evangelion 00
 • Evangelion 01 Evangelion 01
 • Evangelion 02 Evangelion 02